top of page

מאמרים מקצועיים ד"ר רחל גיתאי פיזם

אדוני הרופא

סוגי דם - תכונות אופי

כתר שם טוב

ר' ישראל הבעל שם טוב

מודעות בעידן משיח וגאולה

סוד המח ... חקר המח ואותיות הא"ב העבריות

הסוד והמסתורין בתאריך הלידה העברי

שורש ההבנות

האוכל כמשפיע על המוח ומערכת העצבים

12 אבני החשן

 12 מלחי הבריאות

סוג הדם ... קדושה והיפך לה ... והאותיות העבריות

ידידים יקרים!

אנ"ש!

אתר זה נבנה לשם שמיים!

למטרת הפצת היהדות!

לקיום תורה ומצוות!

להפצת דעות חברתיות!

בברכה הרב יגאל פיזם

bottom of page