top of page

רפואה על פי הקבלה 

אני מזמינה אתכם לחוויה מהממת... בהרצאות מרתקות על נושאים יוצאי דופן - הסוד והמסתורין בתאריך הלידה העברי ...
סודות אבני החשן.

אבחון יעוץ וטיפול עפ"י אותיות הא"ב העברי: הרפואה, החינוך, הפסיכיאטריה • האמנות, החקלאות, כולם אחד, כולם אלוקות וכיוונם לגאולה ב"ה.
הרבי - מנחם מנדל שניאורסון, הלובאביץ, מלך המשיח, חב"ד, אדמורי חב"ד בעל התניא, הבעש"ט.
על נסים, מעשי פלא, סיפורים אמיתיים והכל באגרות קודש, מהן? איך מתחברים אל העולם הקסום והנפלא של תורת הסוד, אל הפנימיות העמוקה
אל ניצוץ הנשמה, בכל אדם.
מה בין "פסיכולוגיה" וקבלה... בין "מדעי" להוליסטי, בין "קונבנציונלי" לעולם הטבע!
אשמח לפגוש אתכם בהרצאות, להרחיב את הנושאים ב"ה, בשיתוף פעולה עמכם.

למידע נוסף הקש על הקישורים הבאים

שניים עשר היסודות

ידידים יקרים!

אנ"ש!

אתר זה נבנה לשם שמיים!

למטרת הפצת היהדות!

לקיום תורה ומצוות!

להפצת דעות חברתיות!

בברכה הרב יגאל פיזם

bottom of page