top of page

מדעי ההתנהגות

 

האדם הוא עולם קטן ...והעולם אדם גדול " - האר"י הקדוש" 

למידע נוסף הקש על הקישורים הבאים

הירח והתלמוד

ידידים יקרים!

אנ"ש!

אתר זה נבנה לשם שמיים!

למטרת הפצת היהדות!

לקיום תורה ומצוות!

להפצת דעות חברתיות!

בברכה הרב יגאל פיזם

bottom of page