top of page

אודות הרבנית ד"ר רחל גיתאי -פיזם

שמי ד"ר רחל גיתאי-פיזם.

אני מביאה תפיסת עולם הבנויה מחיבור מדעי ההתנהגות אל המקורות הפנימיים שלנו: ביהדות, בקבלה, בחסידות, ברפואה ובאמנות, בריפוי פיזי ונפשי המבוסס על תזונה אורגנית, אורתוטרופית, ריפוי אורתומולקולרי תרופות עפ"י רפואת אבני החשן ואוריתמיה, אמנות בצבע, צליל וצורה בריפוי הומאופטי, תזונתי לאיזון הוליסטי.

זוהי תפיסת עולמי במהלך עשרות שנים! ב"ה.

אני נשואה לרב חב"ד, הרב יגאל פיזם שליט"א ומכאן שמי, הרבנית רחל... ב"ה.

 

ספרים :

 

1. הסוד והמסתורין בתאריך הלידה העברי.

 

 

2. רפואת אור עליון.

 

למידע נוסף הקש על הקישורים הבאים

הירח והתלמוד

ידידים יקרים!

אנ"ש!

אתר זה נבנה לשם שמיים!

למטרת הפצת היהדות!

לקיום תורה ומצוות!

להפצת דעות חברתיות!

בברכה הרב יגאל פיזם

bottom of page