top of page

הכנה לראש השנה

שיחות בוידאו

משנכנס אדר מרבין בשמחה

תני"א פרק ט'

תני"א פרק י"ג

תני"א פרק ל'

שיחות באודיו

שולחן שבת - שלום עליכם - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 02 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 04 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 06 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 08 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 10 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 12 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 14 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 16 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 18 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 01 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 03 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 05 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 07 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 09 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 11 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 13 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 15 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00
הגדה של פסח - רצועה 17 - הרב יגאל פיזם שליט"א
00:00

ידידים יקרים!

אנ"ש!

אתר זה נבנה לשם שמיים!

למטרת הפצת היהדות!

לקיום תורה ומצוות!

להפצת דעות חברתיות!

בברכה הרב יגאל פיזם

bottom of page