top of page

ריפוי באמנות - אוריתמיה

אני מזמינה אתכם להיכרות... עם מקורות אנרגיה... ב”ה.
יצירה של "יש מאין" ! ב”ה.
ראיית החיים: כעבודת אמנות בשינוי תמידי ובו זמני כאחד!
חיים הוליסטיים, חיים עם שמחה, חיים עם האור! ב”ה.
אני אמנית בינלאומית, המוכרת בארץ ובדר"אפ.
עבודותיי ומאות פרויקטים שבצעתי בתחומי העיצוב והאמנות הוצגו בתערוכות עיצוב ואומנות ברחבי דר"אפ.
אשמח לפגוש אתכם, להרחיב את הנושאים ב”ה בשיתוף פעולה עמכם.

למידע נוסף הקש על הקישורים הבאים

ידידים יקרים!

אנ"ש!

אתר זה נבנה לשם שמיים!

למטרת הפצת היהדות!

לקיום תורה ומצוות!

להפצת דעות חברתיות!

בברכה הרב יגאל פיזם

bottom of page