top of page

אודותיו...

 

הרב יגאל פיזם שליט"א נולד בטבריה בתאריך: ב' בשבט, תש"א (30/1/41) וגדל בצפת.

צאצא (13) לבעל שם טוב הקדוש ולאור חיים הקדוש... ב"ה.

בשנות לימודיו הראשונות בצפת למד בבית ספר: "בירב" ... ב"ה.

בשנת תשט"ו (1955): יצא ל"ישיבת יב"ע כפר הרואה", שם היה מתלמידיו של הרב נריה זצ"ל ושל הרב אברהם צוקרמן/שליט"א יבדל"א.

בשנת תש"כ (1960): התגייס לצה"ל במסגרת הנח"ל (נחל מוצנח) גרעין: "נחלים", המשיך בקיבוץ טירת צבי ... ב"ה, למד בישיבת "כרם דיבנה" אצל הרב גולדוויקט ז"ל.

את עבודתו הראשונה בהדרכה עשה בגיל... 11 במסגרת "בני-עקיבא, צפת!

בשנת תשנ"ב (1962) לאחר הצבא שב לעבוד ביב"ע "כפר הרואה"... בהדרכה.

בשנת תשכ"ג (1963): מרכז הדרכה בישיבת "פרחי אהרן" בקרית שמואל.

בשנת תשכ"ה (1965) למד בכולל של הרב יעקב ניסן רוזנטל שליט"א יבדל"א בחיפה.

בשנת תשכ"ז (1967): למד בכולל מיסודו של הרב ח.: כהן ז"ל ועבד כמזכיר "במועצה הדתית". את הסמיכה שלו כרב קבל מהרב חנניה יום-טוב כהן ז"ל ומהרב עקיבא הכרמי יבדל"א.

בשנת תשכ"ח (1968): עבד כמורה למקצועות היהדות בכפר הנוער הדתי "בכפר חסידים" בתיכון ובסמינר ואחר כך חזר לעבוד בישיבה התיכונית "פרחי אהרן".

בשנת תשל"ב (1972): לימד בתיכון הדתי על שם לוינסון בקרית-ים.

בספטמבר תשל"ב (1972) תשרי ל"ג יצא לראשונה לנסיעה לרבי ל: 770 בניו-יורק!

מקיץ תשל"ג (1973) התחיל פעילות חב"ד, הקים את בית חב"ד בקריות. פתח את כל פעילות חב"ד בכל הקריות! שליח הרבי לקריות עפ"י קריאתו של הרבי מליובאויטש להקים מפעלי קיץ תורניים לילדי ישראל בסיסמת: "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם".

בקיץ תשל"ג (1973) התחיל את מפעל קייטנות חב"ד בקריות משנת תשל"ג (1973) ואילך: הקים את מפעל הקיטנות כשתמפעלי חב"ד קהילת חב"ד בקריות ובית כנסת חב"ד תוך שהוא ממשיך לעבוד בבית הספר התיכון ע"ש לוינסון פעל בשיעורים, פעולות ציבוריות בבתי  הספר השונים פגש, הדריך, שמר ויצר משפחות שלימות ברוח חב"ד.

בשנת תשמ"ג (1983): הקים את "כולל" חב"ד בקרית שמואל.

בשנת תש"ן (1990): יצא לצרפת בברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ והתחיל בפעילות רוחנית ומתן שעורים אישיים ברוח חב"ד.

בשנת תשנ"ז (1997): הקים את ישיבת "תומכי תמימים" בקריות. הישיבה מונה כ: 74 תלמידים הרב פיזם שליט"א משמש כראש הישיבה, רב קהילת חב"ד קרית שמואל, מאישי חב"ד בארץ ובעולם.

בשנת תשס"ח (2008): מלאו ב"ה לרב יגאל פיזם שליט"א 67 ולפעילותו בקריות 40 שנה בתחומי הקהילה והחינוך ב"ה. לחיים נצחיים! ב"ה.

הרב יגאל פיזם שליט"א משמש: כסמכות רוחנית חינוכית, מרבני המטה להצלת העם והארץ ב"ה. 

About :

 

Head of Yeshivat Tomchei-Temimim Chabad Lubavitch Haifa Israel.

From The Leaders Rabanim to save the land of Israel.

Headquarters of Am Israel & Eretz Israel.

Head of the Chabad community of Kiryat Shemuel.

A Brilliant education, with vision and faith in the way of the RebiHamelech-Hamoshiach King Moshiach. Curriculum Vita - in web site.

International known world - wide.

List of lectures on the Tania on education - in web site.

List of letters on the danger we are facing in Israel - in web site.

Carmelia: 972-4-8372684.

Krayot - Kiryat Shemuel: 972-4-8710816.

Mobile: 050-9213751.

Married to Rabanit Rachel Gitai-Pizem (Ph.d).

למידע נוסף הקש על הקישורים הבאים

ידידים יקרים!

אנ"ש!

אתר זה נבנה לשם שמיים!

למטרת הפצת היהדות!

לקיום תורה ומצוות!

להפצת דעות חברתיות!

בברכה הרב יגאל פיזם

bottom of page