top of page

מן התקשורת

מן העיתונות בסדרת כתבות המדגישות את כח הריפוי... כח האור... כח האחד בעבודה היום יומית.

לצפיה בכתבות הקש על הקישורים הבאים

מתוך הד הקריות - 21.9.07

מתוך הד הקריות - 6.7.12

מתוך מקור ראשון: דיוקן - 13.7.07

מתוך צפון 1 - 7.3.08

מתוך שיחת הגאולה - 1.6.06

מתוך טבע ובריאות - 2007 2008

 עטרת חיה

להאזנה להקלטות מתוך תוכניות רדיו הקש על הקישורים הבאים

הקלטה מתוך רדיו מורשת חלק ב - ד"ר רחל גיתאי-פיזם
00:00
הקלטה ראשונה מתוך רשת א חלק ב - ד"ר רחל גיתאי-פיזם
00:00
הקלטה מתוך רדיו חיפה - ד"ר רחל גיתאי-פיזם
00:00
הקלטה מתוך רדיו מורשת חלק א - ד"ר רחל גיתאי-פיזם
00:00
הקלטה ראשונה מתוך רשת א חלק א - ד"ר רחל גיתאי-פיזם
00:00
הקלטה שניה מתוך רשת א - ד"ר רחל גיתאי-פיזם
00:00

ידידים יקרים!

אנ"ש!

אתר זה נבנה לשם שמיים!

למטרת הפצת היהדות!

לקיום תורה ומצוות!

להפצת דעות חברתיות!

בברכה הרב יגאל פיזם

bottom of page