top of page

צרו עימי  קשר

טל בבית : 8710816 - 04

סלולארי  : 9213751 - 050

ידידים יקרים!

אנ"ש!

אתר זה נבנה לשם שמיים!

למטרת הפצת היהדות!

לקיום תורה ומצוות!

להפצת דעות חברתיות!

בברכה הרב יגאל פיזם

bottom of page